Eurasiapartner Compenseert CO2-uitstoot In Samenwerking Met GoodShipping

Bij het opzetten van een private label range wordt steeds vaker rekening gehouden met duurzaamheid. Om hierin de volgende stap te zetten is Eurasiapartner een samenwerking aangegaan met GoodShipping. Vanaf 1 januari 2021 worden alle producten CO2-neutraal verscheept.

Compensatie door Mass Balance Approach

GoodShipping verwezenlijkt CO2-neutraal transport door gebruik te maken van duurzame biobrandstof. Door samen te werken met GoodShipping wordt de gehele supply chain gedecarboniseerd. De samenwerking betekent echter niet dat alle producten op schepen met biobrandstof worden vervoerd. Om toch te kunnen garanderen dat transport volledig wordt gecompenseerd, maakt GoodShipping gebruik van de Mass Balance Approach.

De Mass Balance approach heeft als uitgangspunt dat alle CO2-uitstoot uiteindelijk in dezelfde atmosfeer terecht komt. Er wordt gekeken naar de impact van een specifieke vracht op de wereldwijde CO2-uitstoot. Hierdoor kan deze vracht worden gecompenseerd. Compensatie vindt plaats door schepen die gebruik maken van duurzame biobrandstof. Voor elke vracht wordt berekend hoeveel liter duurzame biobrandstof nodig is en dit wordt vervolgens ingekocht. Of deze ingekochte brandstof daadwerkelijk wordt gebruikt voor het schip dat de specifieke vracht aan boord heeft is door de Mass Balance Approach dus niet meer relevant.

Het voordeel van deze benadering is dat het een reductie van de totale CO2-uitstoot wereldwijd als gevolg heeft, terwijl niet per se elke vracht op een schip met biobrandstof vervoerd hoeft te worden. Het doel is natuurlijk dat uiteindelijk iedereen meedoet aan CO2-neutraal transport, waardoor alle transportmiddelen gebruik gaan maken van biobrandstoffen. Totdat dit doel bereikt is levert Eurasiapartner alvast een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de transportsector.

Een Duurzame Toekomst

Wanneer meer bedrijven zich aansluiten bij GoodShipping komt het uiteindelijke doel van een CO2-neutrale transportsector steeds dichterbij. Met deze deelname voegt Eurasiapartner zich bij andere organisaties die duurzaamheid belangrijk vinden, zoals Ikea, BMW en Tony Chocolonely. Naast CO2-neutraal transport zet Eurasiapartner zich actief in voor een duurzaam productieproces. Dit wordt gedaan door verpakkingsafval te verminderen en in samenspraak duurzame private label ranges te ontwikkelen.

 

Delen: