Private Label Merkregistratie 

Als ondernemer creëer je waarde door een goede naam op te bouwen. Die waarde zit in de handelsnaam van het bedrijf, de naam van het product of dienst, in het logo of een combinatie hiervan. Bij het opzetten van een Private Label Merkregistratie is het belangrijk om het merk te registreren, zodat anderen niet kunnen meeliften op het succes.

VOORDELEN MERKREGISTRATIE

Door een registratie krijg je het alleenrecht om het merk te gebruiken en is het dus niet langer mogelijk voor anderen om misbruik te maken van de handelsnaam, de naam van het product of dienst en het logo. Daarnaast is het na de registratie ook mogelijk om het merk te verkopen of een licentie af te geven.

Wanneer het merk niet geregistreerd is, kunnen concurrenten op de markt komen met een bijna identiek merk. Hierdoor liften andere ondernemers mee op jouw succes en is het zelfs mogelijk dat ze afbreuk leveren aan de waarde van je merk doordat consumenten het bijna identieke merk van lagere kwaliteit associëren met jouw merk.

VEREISTEN MERKREGISTRATIE

Om in aanmerking te komen voor een merkregistratie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een merk kan niet geregistreerd worden wanneer:

  • De merknaam of logo het product of de dienst beschrijft. Het merk moet zich onderscheiden van de concurrentie. Een kandidaat-merk dat het product zelf of de kwaliteit puur beschrijft, kan daarom niet worden geregistreerd als merk. Voor een aanbieder van appels is het bijvoorbeeld niet mogelijk om zijn producten onder de merknaam Apple te verkopen, omdat deze naam beschrijft welke producten hij en zijn concurrenten aanbieden. Het was daarentegen wel mogelijk om het merk Apple te registreren voor het aanbieden van mobiele telefoons en computers.
  • Het merk misleidend is. Wanneer een merk misleidend is kan het ook niet geregistreerd worden. Een logo waarop koffie afgebeeld is kan bijvoorbeeld niet worden geregistreerd als merk voor slaapmiddelen, omdat de consument hierdoor misleid kan worden.
  • Het merk in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Denk hierbij aan het gebruik van scheldwoorden of aanstootgevende merken.
  • Het teken een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie is.

HOE WERKT DE AANVRAAG

Als een merkregistratie interessant is en aan de vereisten wordt voldaan, kan een aanvraag worden gedaan. Hierbij is het belangrijk om eerst vast te stellen in welke landen bescherming voor het merk nodig is. Een merk kan geregistreerd worden met een dekking in de Benelux, de Europese Unie of de hele wereld.

Voor het berekenen van de kosten van een merkregistratie en het indienen van een aanvraag kan je terecht op de website van het BOIP. Wij adviseren om de informatie op www.boip.int goed door te lezen.

    Delen: