Waarom Private Labels Als Winnaar Uit De Coronacrisis Komen 

De coronacrisis heeft een enorme impact op de wereld, waardoor er in snel tempo veranderingen in gedrag van overheden, bedrijven en consumenten plaatsvinden. Hierdoor wordt het noodzakelijk voor bedrijven om strategieën te heroverwegen en om op zoek te gaan naar manieren om als winnaar uit deze crisis te komen. Voor retailers kan het investeren in een goed opgezet private label hierbij van groot belang zijn.

VERANDERING IN CONSUMENTENGEDRAG

Uit recent onderzoek van IRI en de Bosting Consulting Group1 komt naar voren dat de afgelopen maanden grote veranderingen in consumentengedrag hebben plaatsgevonden. Het initiële ‘hamstergedrag’ als gevolg van de verschillende lockdown maatregelen heeft plaatsgemaakt voor ‘voorzichtig budgetteren’ bij aankopen. Dit houdt in dat consumenten voorzichtiger zijn bij het doen van uitgaven en meer letten op de prijs die ze voor producten betalen. Het gevolg hiervan is een groei in marktaandeel voor private labels in met name de landen die economisch hard getroffen zijn door het virus, zoals Italië, Frankrijk en de VS. Volgens IRI is er sprake van een verandering in koopgedrag die past bij economische krimp en, zoals Krishnakumar Davey, president of strategic analytics bij IRi het verwoordde2, “We are just seeing the beginnings of it.”

GROEIEND MARKTAANDEEL

Een groei in marktaandeel van private labels tijdens economische neergang is niet nieuw. Uit eerder onderzoek van onder andere Dubé, Hitsch, & Rossi3 blijkt dat de vraag naar private label producten stijgt tijdens een recessie. Door een daling in koopkracht en een onzeker toekomstbeeld kiezen consumenten eerder voor private labels dan voor de duurdere A-merken.

De trend dat steeds meer consumenten kiezen voor private label producten was ook voor de coronacrisis al sterk zichtbaar4. Deze trend zal zich niet alleen voortzetten, maar zal zelfs in een stroomversnelling komen zolang de economische gevolgen van de coronacrisis impact hebben op het gedrag van consumenten2.

INSPELEN OP TRENDS

Naast de prijsgevoeligheid van consumenten wordt door de coronacrisis ook duidelijk hoe belangrijk het is om snel in te kunnen spelen op trends. Door de verschillende lockdown maatregelen zijn bepaalde producten erg populair geworden. Velen hebben in de quarantaine periode het huis verbouwd, een thuis sportschool opgezet of zijn meer gaan koken. Daarnaast is het denkbaar dat bijvoorbeeld tuinartikelen de aankomende tijd erg populair gaan worden doordat men minder op vakantie zal gaan. Private labels hebben een korte time-to-market, waardoor je er perfect mee kan inspelen op dergelijke trends5. 

  1. Information Resources Inc. (2020). Consumer spending tracker for measured channels., van https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/2020-05-15-IRI-BCG-COVID-Global-Consumer-Spend-Tracker.pdf 
  2. Repko, M. (2020). Shoppers begin to shift from stockpiling to penny pinching at the grocery store., van
     https://www.cnbc.com/2020/05/13/shoppers-shift-from-stockpiling-to-penny-pinching-at-the-grocery-store.html 
  3. Dubé, J. P., Hitsch, G. J., & Rossi, P. E. (2018). Income and wealth effects on private-label demand: evidence from the great recession. Marketing Science37(1), 22-53. 
  4. PLMA International. (2020). Private label today., van https://www.plmainternational.com/industry-news/private-label-today 
  5. Van Oosterhout, A. (2020). Zooplus doorbreekt omzetgrens van anderhalf miljard euro., van https://twinklemagazine.nl/2020/01/zooplus-private-label/index.xml 

Delen: